KHANH HOA.jpg

Trong 2 ngày 22 và 23/12, số tiền này đã được THACO trao đến các tỉnh Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, mỗi tỉnh 500 triệu đồng và Quảng Nam 1 tỷ đồng thông qua Ủy Ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tại các tỉnh.

BINH DINH.jpg

PHU YEN.jpg

QUANG NGAI.jpg

Trước đó, trong đợt lũ tháng 10/2016, THACO cũng đã ủng hộ 500 triệu đồng thông qua Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam để gửi đến 10 trường tiểu học bị thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh và 2,7 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ phòng chống thiên tai miền Trung, tổng số tiền ủng hộ từ hai đợt là 6,2 tỷ đồng.

QUANG NAM.jpg