Noel - PG - 1.jpg

Noel - Kia - 2_1.jpg

Noel - Mazda - 2.jpg

Đây là một hoạt động thường niên của hệ thống showroom Thaco nhằm gia tăng sự hài lòng của khách hàng, đồng thời khai thác hiệu quả hoạt động kinh doanh dịp cuối năm của hệ thống.

Noel - TM - 1.jpg

Noel - TM - 2.jpg