Đến dự có ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo các đơn vị trong cụm. Bà Phan Thị Thu, Giám đốc Ngân hàng Sacombank Đồng Nai, Cụm trưởng đã báo cáo kết quả hoạt động của cụm năm 2014 đối với nhóm ngân hàng huy động vốn lên đến 13.424 tỷ đồng. Tổng doanh thu của nhóm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là 25.100 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của nhóm doanh nghiệp 3.354,77 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế của nhóm ngân hàng 449,7 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước của nhóm doanh nghiệp là 5.834 tỷ đồng. Ngoài kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên đây, các đơn vị trong cụm còn tổ chức các hoạt động phong trào thi đua yêu nước trong năm qua bằng nhiều chương trình thiết thực và thực hiện các công tác an sinh xã hội khác của các địa phương trú đóng và trên toàn quốc gần 20 tỷ đồng.

20120101_080244.jpg

Hội nghị cũng đã bầu Cụm trưởng mới do Công ty cổ phần Thanh Bình làm Cụm trưởng và tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2015, với sự tăng trưởng toàn cụm bình quân 13%. Công ty cổ phần ô tô Trường Hải, Công ty cổ phần Thống Nhất và Ngân hàng Sacombank được Cụm suy tôn là đơn vị nhận cờ thi đua hạng nhất, ngân hàng Eximbank, nhận cờ thi đua hạng nhì, các đơn vị còn lại nhận bằng khen của UBND tỉnh.