Để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh tại các khu vực, Tổng công ty Vận tải đường bộ THILOGI (THILOTRANS) chính thức đưa vào hoạt động 3 chi nhánh tại Hà Nội (khu vực Bắc Bộ), Gia Lai (Khu vực Tây Nguyên) và Đồng Nai (khu vực Nam Bộ). Việc thành lập hệ thống chi nhánh trên toàn quốc giúp công ty chủ động trong tổ chức, điều hành và đáp ứng kịp thời yêu cầu giao nhận vận chuyển cho các khách hàng, đồng thời, mở rộng mạng lưới kinh doanh, thu hút khách hàng mới, đẩy mạnh khai thác và phát triển nguồn hàng.

1920x1280-1

Hiện nay, nhu cầu sản xuất và giao nhận - vận chuyển hàng hóa trên thị trường ngày càng tăng khi bước vào giai đoạn cuối năm và phục vụ cho năm mới 2024. Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng, THILOTRANS tập trung nâng cấp toàn chuỗi hoạt động và dịch vụ, xây dựng các quy chuẩn chất lượng, kiện toàn bộ máy nhân sự, thực hiện các chính sách kinh doanh đa dạng, linh hoạt. Hoạt động Vận tải đường bộ nội địa và xuyên biên giới (Việt Nam - Lào/ Việt Nam - Campuchia) được công ty triển khai xuyên suốt 24/7 cùng với các dịch vụ gia tăng khác, mang đến sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí cho đối tác, khách hàng.

1920x1280-2 1920x1280-3

Trong thời gian tới, THILOTRANS sẽ đầu tư 25 xe đầu kéo và 25 sơmi rơmoóc nhằm nâng cao năng lực vận chuyển; triển khai các phương án thành lập trạm trung chuyển hàng hóa tại Ba Tơ (Quảng Ngãi) và Phước Sơn (Quảng Nam), góp phần kết nối toàn tuyến vận chuyển trên toàn quốc; tiếp tục mở rộng và kiện toàn hệ thống kho, trạm liên kết trên cả nước nhằm nâng cấp chuỗi giao nhận - vận chuyển theo các tuyến: Xưởng đóng gói - tổng kho, tổng kho - cửa khẩu, cửa khẩu - cảng để xuất khẩu.