tbt-bao-Hai-Quan-tham-KPH.jpg

Sau khi được nghe giới thiệu về quá trình hình thành – phát triển của THACO và KPH; đoàn đã có chuyến tham quan thực tế hoạt động sản xuất của các đơn vị thuộc KPH. Bà Vũ Thị Ánh Hồng chia sẻ: bà rất cảm kích trước sự tiếp đón nồng hậu của ban lãnh đạo THACO; cũng như vô cùng ấn tượng trước sự phát triển của KPH và những thành công mà THACO đạt được trong thời gian qua.