pccc-kph-(2).jpg

Chương trình là dịp để Lãnh đạo các showroom chia sẻ về cách thức điều hành của các phòng ban, hoạt động kinh doanh, hoạt động dịch vụ phụ tùng và công tác hành chính tại showroom. Bên cạnh đó, các Lãnh đạo showroom miền Trung cũng đã có dịp trao đổi và thảo luận với BQT HTSR về một số công tác như: tổ chức phòng làm việc, khu trưng bày phụ tùng, hoạt động xưởng sửa chữa nhanh 4 giờ, cơ cấu sơ đồ tổ chức, định biên nhân sự, công tác an ninh, cảnh quan, môi trường…

Hinh-tham-quan-14-10-(1).jpg