Tham dự khai mạc có đại diện Bộ CHQS huyện Núi Thành, Lãnh đạo Khu Phức Hợp và chiến sỹ tham gia học tập, khóa huấn luyện do Bộ CHQS Huyện Núi Thành và Ban CHQS KPH phụ trách huấn luyện.

upweb2.jpg

Khóa huấn luyện sẽ diễn ra từ ngày 26/4 đến 01/6/2014, qua đợt huấn luyện này các chiến sỹ tự vệ sẽ được trang bị những kiến thức Quân sự Quốc phòng và được huấn luyện thực hành thành thạo các kỹ năng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị, giúp các chiến sỹ nắm và thực hành tốt trong quá trình sinh hoạt, huấn luyện và chiến đấu.