dao-tao-TM-Recovered.jpg

Trong khóa đào tạo, học viên được tìm hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng quan thị trường, thông tin các dòng xe thương mại hiện có của Thaco. Ngoài ra, Ban đào tạo đã trao đổi, hướng dẫn các kỹ năng tìm kiếm, tư vấn, chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng cho các TVBH nhằm trang bị những kỹ năng thiết thực cho công tác bán hàng tại đơn vị trong thời gian tới.