Dao-tao-kvnb---1.jpg

Tại khóa đào tạo, các học viên được trang bị kiến thức về tư vấn tài chính, kỹ năng bán hàng dự án, hướng dẫn thủ tục cải tạo xe Thương mại cho khách hàng và kỹ năng tổ chức nhóm bán hàng. Sau khóa học, Trưởng nhóm bán hàng sẽ truyền tải kiến thức đến các Tư vấn bán hàng tại đơn vị, cũng như áp dụng vào thực tế nhằm nâng cao năng lực đội ngũ bán hàng và hiệu quả kinh doanh cho hệ thống.