đoàn-cơ-sở-thaco-nhận-bằng-khen.jpg

Hội nghị đã đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên công nhân trong toàn tỉnh nói chung và doanh nghiệp tư nhân nói riêng, đã luôn xung kích đi đầu trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Tại hội nghị, Đoàn cơ sở Thaco là tập thể duy nhất trong đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai vinh dự nhận bằng khen của Tỉnh đoàn cho công tác xây dựng Đoàn năm 2015.