Ngày 18/3/2022, Hội nghị quản trị THILOGI đã được tổ chức tại KCN THACO Chu Lai với sự tham dự của đại diện lãnh đạo THACO Chu Lai, Ban Giám đốc THILOGI, lãnh đạo các phòng ban Văn phòng Chu Lai và nhân sự quản lý các công ty, văn phòng khu vực trực thuộc THILOGI.

THILOGI-tổ-chức-Hội-nghị-quản-trị-1920X860px-1

Hội nghị đã nghe các báo cáo về chiến lược, kế hoạch hoạt động năm 2022, định hướng đầu tư phát triển, nâng cấp chất lượng dịch vụ tại các công ty và văn phòng khu vực, nâng cao công tác quản trị hướng đến xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả.

Ngay sau hội nghị, các công ty thành viên và đại diện văn phòng THILOGI khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ đã có các buổi họp chuyên đề về công tác quản trị và thống nhất các quy trình tác nghiệp theo hướng quản trị toàn diện, sâu rộng.

Năm 2022, THILOGI xác định tinh thần đổi mới mạnh mẽ với phương châm “Thay tư duy, đổi thái độ”, quyết tâm đạt được các mục tiêu đề ra; đóng góp thiết thực vào sự phát triển hệ sinh thái đa ngành của THACO và ngành logistics Việt Nam.