1.jpg
 
Ngày hội năm 2020 có 18 doanh nghiệp tham gia với hơn 1.200 vị trí tuyển dụng, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn lượt sinh viên đến tham dự.
 
Chương trình Ngày hội tuyển dụng là hoạt động thường niên và là môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận với đội ngũ nhân lực trẻ, có chất lượng, phù hợp để bổ sung nguồn nhân lực trong chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp. 
 
2.jpg
 
Với chiến lược mở rộng và phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh, THADI tham gia ngày hội với nhu cầu tuyển dụng lớn, cùng với đó là các chế độ đãi ngộ tốt đã thu hút đông đảo sinh viên đến tìm hiểu. Kết thúc chương trình, có trên 120 hồ sơ ứng viên tham gia ứng tuyển tại gian tuyển dụng của THADI.