1.jpg
 
Huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai là huyện miền núi, biên giới có 40% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số. Với truyền thống văn hóa trách nhiệm xã hội, THADI đã tài trợ 1.716 bộ sách giáo khoa lớp 1 với tổng trị giá hơn 319 triệu đồng (gồm 1.123 bộ SGK kết nối tri thức và 593 bộ SGK Cánh diều) cho các em học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 
 
Đồng thời bổ sung sách giáo khoa cho các thư viện trường học vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm học 2020 - 2021, để các em học sinh gia đình khó khăn không mua được sách có thể mượn sách để học.