Le_ky_ket_du_an_KH_va_CN.jpg

Dự án khoa học và công nghệ: “Nghiên cứu thiết kế chế tạo xe khách giường nằm cao cấp mang thương hiệu Việt Nam” do THACO thực hiện từ năm 2011 đã được sự đồng ý cho phép thực hiện của Bộ Khoa học và công nghệ. Bộ khoa học Công nghệ đã quyết định danh mục dự án với  4 nhiệm vụ bao gồm 3 đề tài và 1 dự án sản xuất thử nghiệm. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phân bổ cho kế hoạch năm 2014 là 8 tỷ đồng trong tổng ngân sách nhà nước đầu tư cho dự án là 38,59 tỷ đồng. Sở Khoa học và công nghệ là cơ quan quản lý dự án và THACO tổ chức chủ trì dự án. Dự án khoa học và công nghệ này sẽ góp phần thúc đẩy và hoàn thiện công nghệ sản xuất xe khách giường nằm và sản xuất linh kiện phụ tùng: nhựa, composite; nâng cao tỉ lệ nội địa hóa và mở rộng thị trường xuất khẩu, thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp hỗ trợ tại Quảng Nam.