ung ho dong bao lu lut.jpg

Số tiền 500 triệu đồng đã được THACO bàn giao cho đại diện Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam là ông Nguyễn Văn Ngàng - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn để gửi đến 10 trường tiểu học bị thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, nhằm khắc phục những mất mát sau mưa lũ, giúp các em học sinh sớm đến trường trở lại.

ung ho 2.jpg

Việc ủng hộ kịp thời đồng bào lũ lụt miền Trung thể hiện truyền thống tương thân, tương ái cùng tinh thần chia sẻ “Trách nhiệm với xã hội” của THACO, với mong muốn góp phần chia sẻ những khó khăn, giúp đồng bào vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.