QUY KHUYEN HOC (2).jpg

QUY KHUYEN HOC (3).jpg

Những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập tỉnh Tây Ninh đã phát triển mạnh mẽ, rộng khắp các xã, phường, thị trấn trong tỉnh và luôn luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ của THACO. Từ nguồn đóng góp ý nghĩa này, nhiều em học sinh đã được cấp học bổng, giúp các em tiếp tục được đến trường, học tập và thực hiện ước mơ của mình. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần chia sẻ “Trách nhiệm với xã hội” mà THACO luôn hướng tới, đồng thời cũng là mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương nơi mà THACO đặt showroom.

QUY KHUYEN HOC.jpg