HGST (1).jpg

HGST (1)_1.jpg

Các em được tuyên dương đều có thành tích học tập nổi bật, nhiều năm liên tiếp là học sinh giỏi, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể tại trường. Đây là một trong những chương trình thể hiện sự quan tâm của Ban Lãnh đạo THACO dành cho con CB.CNV, nhằm biểu dương, khuyến khích các em phấn đấu trong học tập, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các bậc cha mẹ là CB.CNV THACO trong việc nuôi dạy con ngoan, trò giỏi, góp phần hình thành nhân cách người công dân tốt cho xã hội.

HGST (2).jpg