ANH BAC TRA MY TRAO NHA 2019.jpg

Mỗi căn nhà có diện tích sử dụng 60m2, mức hỗ trợ là 40 triệu đồng/căn. Tại lễ bàn giao, THACO cũng đã trao tặng 10 suất quà nhằm động viên các gia đình vượt khó vươn lên trong cuộc sống. 

ac03bf7dc2763669c8dfc46021b5da960c1cb1c84ce175f98abddbb6bc4f9c94.jpg

Với tinh thần “THACO thể hiện trách nhiệm với xã hội”, trong năm 2019, THACO đã trao 3 tỷ đồng ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” cho tỉnh Quảng Nam. Ban vận động Quỹ đã trích 1 tỷ đồng để xây dựng 25 căn nhà đại đoàn kết tại các huyện Thăng Bình, Bắc Trà My và Nam Trà My.