ban giao nhà.jpg

Nguồn kinh phí xây dựng 02 căn nhà được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh Gia Lai. Đây là một trong những nguồn Quỹ xã hội được THACO đóng góp hằng năm, nhằm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể ổn định, yên tâm xây dựng và cải thiện cuộc sống.