Lễ-tuyên-dương-con--e-học-giỏi-sống-tốt-2015-(2).jpg

Lễ-tuyên-dương-con--e-học-giỏi-sống-tốt-2015-(1).jpg

Tại buổi lễ, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị, khu vực đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trải qua chặng đường 86 năm, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn tự tin khẳng định mình, phấn đấu vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Thông qua lễ kỷ niệm này, nhằm khơi dậy tinh thần cống hiến, trách nhiệm xây dựng tổ chức Công đoàn của công nhân, người lao động cả nước nói chung và toàn thể CB.CNV, đoàn viên Công đoàn Thaco nói riêng.

2.jpg

5.jpg

Cũng tại buổi lễ trọng thể này, Công đoàn cùng Ban lãnh đạo Thaco đã tổ chức trao các phần thưởng cho 67 em là con CB.CNV trên toàn hệ thống Thaco “Học giỏi - Sống tốt” năm 2015. Trong đó, khu vực Bắc bộ có 9 em, Trung bộ 3 em, Nam bộ 19 em, và 36 em tại KPH Chu Lai. Tổng trị giá các phần thưởng lên đến 57 triệu đồng.

1.jpg

6.jpg

Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo cũng như Đảng ủy và Công đoàn Thaco dành cho con em CB.CNV của công ty, đồng thời động viên, khích lệ tinh thần của các bậc cha mẹ là CB.CNV Công ty yên tâm lao động và cống hiến, xây dựng Thaco Vững tiến vươn xa.

7.jpg

3.jpg