Ngày 8/3, THACO tổ chức đào tạo về “Phát triển bền vững, Tiêu chuẩn ESG và Thị trường Carbon” cho hơn 130 nhân sự là Lãnh đạo, Quản lý tiềm năng tại THACO và các TĐTV. Chương trình được tổ chức trực tiếp tại Văn phòng Tổng quản THACO và kết nối trực tuyến với Văn phòng THACO, Văn phòng THILOGI tại Chu Lai; Văn phòng THACO AGRI Gia Lai.

Tổng Giám đốc THACO Phạm Văn Tài phát biểu tại buổi đào tạo
Tổng Giám đốc THACO Phạm Văn Tài phát biểu tại buổi đào tạo

Phát biểu tại buổi đào tạo, Tổng Giám đốc THACO Phạm Văn Tài chia sẻ: Phát triển bền vững là xu hướng tất yếu của thế giới và là chiến lược quan trọng của THACO. Việc triển khai các tiêu chuẩn ESG và tham gia thị trường Carbon thể hiện cam kết phát triển bền vững của THACO, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Các đơn vị cần triển khai hiệu quả chiến lược hoạt động, áp dụng các giải pháp công nghệ xanh, tài chính xanh, góp phần giảm thiểu khí thải, biến đổi khí hậu toàn cầu.

1 Học viên được nghe giới thiệu về phát triển bền vững 2.Học viên được nghe giới thiệu về phát triển bền vững

Học viên được nghe giới thiệu về phát triển bền vững, tiêu chuẩn ESG và thị trường Carbon; Xu hướng phát triển bền vững - Lộ trình hướng tới Net Zero

Ông Max Sunarcia, Giám đốc Chiến lược - Quản trị hệ thống THACO giới thiệu tổng quan về phát triển bền vững
Ông Max Sunarcia, Giám đốc Chiến lược - Quản trị hệ thống THACO giới thiệu tổng quan về phát triển bền vững

Tại buổi đào tạo, ông Max Sunarcia, Giám đốc Chiến lược - Quản trị hệ thống THACO chia sẻ về kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính của THACO INDUSTRIES, lộ trình đến năm 2027; ứng dụng các công nghệ mới, qua đó tăng năng suất công việc, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời bảo vệ sức khoẻ CB-CBNV, bảo vệ môi trường, giảm thiểu sự lãng phí năng lượng ko cần thiết.

Ông Trương Vĩnh Khang - Trưởng bộ phận Phát triển bền vững BSI Việt Nam chia sẻ tại buổi đào tạo
Ông Trương Vĩnh Khang - Trưởng bộ phận Phát triển bền vững BSI Việt Nam chia sẻ tại buổi đào tạo

Bên cạnh đó, các học viên đã nghe ông Trương Vĩnh Khang - Trưởng bộ phận Phát triển bền vững BSI Việt Nam trình bày về mục tiêu, tác động, những tiêu chuẩn, lộ trình phát triển bền vững toàn cầu; các quy định về giảm phát thải khí nhà kính... Ông Khang cho biết, THACO là một trong những doanh nghiệp có nhiều sáng kiến trong hành trình tăng trưởng xanh, góp phần vào mục tiêu của Việt Nam đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, trọng tâm là chuyển đổi cơ cấu năng lượng sang ưu tiên năng lượng sạch, tái tạo.

Anh Phạm Triệu Khánh - Trưởng phòng Quản trị hệ thống THACO INDUSTRIES chia sẻ: "Buổi đào tạo là trải nghiệm quý báu để tôi lắng nghe các chia sẻ từ Lãnh đạo THACO và chuyên gia. Phát triển bền vững, tiêu chuẩn ESG và thị trường Carbon là chủ đề còn khá mới và nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đòi hỏi nhân sự phải cập nhật các xu hướng toàn cầu, đặc biệt là tích hợp ESG đưa vào chiến lược phát triển chung của THACO”. Anh Khánh cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội tham gia các chương trình đào tạo, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, xây dựng quản trị hệ thống phù hợp với định hướng phát triển của THACO và THACO INDUSTRIES.

Thông qua buổi đào tạo, học viên được trang bị và nâng cao nhận thức về phát triển bền vững, tiêu chuẩn ESG và thị trường Carbon, từ đó áp dụng vào thực tiễn công việc, góp phần vào sự phát triển bền vững của THACO.