kham-suc-khoe.jpg

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho CB.CNV ngoài trách nhiệm và sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty đối với người lao động còn nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện sức khỏe người lao động, đồng thời giúp người lao động phát hiện, ngăn ngừa bệnh tật và điều trị kịp thời hiệu quả một số bệnh.