KHAM SUC KHOE (1).jpg

KHAM SUC KHOE (2).jpg

CB.CNV đã được hướng dẫn chi tiết các quy trình trong khâu lấy máu nhằm chuẩn bị tốt nhất cho đợt khám sức khỏe vào ngày 23/11 sắp tới. Khám sức khỏe định kỳ là chương trình được THACO tổ chức hàng năm nhằm đảm bảo đầy đủ các chính sách phúc lợi cho người lao động, đồng thời giúp CB.CNV sớm phát hiện các vấn đề về sức khỏe để có hướng điều trị phù hợp và kịp thời.

KHAM SUC KHOE (3).jpg

KHAM SUC KHOE (4).jpg