IMG_3256 (1).JPG
 
Tại khóa huấn luyện, các học viên đã được cung cấp các kiến thức liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động; biện pháp phòng ngừa và đảm bảo an toàn tại các điểm hàn - cắt kim loại, sơn; an toàn về điện, cháy nổ; các quy định của Nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.
 
Từ đầu năm đến nay, Trung tâm cũng đã tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho CB.CNV các nhà máy, đơn vị tại Thaco Chu Lai và Công ty Đại Quang Minh. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức huấn luyện cho các đơn vị còn lại thuộc THACO theo kế hoạch.