IMG_7041.jpg

Tham dự hội nghị có ông Trần Bá Dương – Chủ tịch HĐQT THACO; ông Nguyễn Hùng Minh – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT; ông Phạm Văn Tài – TGĐ THACO – Ô tô cùng Ban Lãnh đạo các Khối; Ban kiểm soát; các thành viên HĐQT, Lãnh đạo, CB.CNV Văn phòng Tổng quản, Công ty PC, CV, khối bán lẻ ô tô và Công ty Đại Quang Minh.

IMG_7020.jpg

Hội nghị được tổ chức nhằm tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới trong chiến lược sản xuất kinh doanh ô tô của THACO với mô hình quản trị phân phối & bán lẻ ô tô theo cấu trúc mới, từ đó nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động của các chi nhánh. Bên cạnh đó, hội nghị còn triển khai kế hoạch kinh doanh marketing cho Công ty PC, CV và Khối bán lẻ ô tô trong 6 tháng cuối năm.

IMG_7048.jpg

Hội nghị đã được nghe TGĐ Phạm Văn Tài trình bày về chiến lược sản xuất - kinh doanh ô tô THACO; Lãnh đạo các Khối trình bày về Chiến lược và kế hoạch kinh doanh – phân phối xe du lịch, xe thương mại; kế hoạch quản trị Dịch vụ phụ tùng 2 dòng xe du lịch, xe thương mại; chiến lược và công tác quản trị Khối bán lẻ ô tô.

IMG_7188.jpg

IMG_7072.jpg

IMG_7171.jpg

Tại Hội nghị cũng đã nghe ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch THACO Trần Bá Dương, theo đó 2018 sẽ là năm cạnh tranh gay gắt trong thị trường ô tô. Muốn cạnh trạnh được thì phải khác biệt và phải tạo lợi thế, cho nên THACO đã tiến hành tái cấu trúc lại hệ thống phân phối và bán lẻ ô tô. Hình thành nên hệ thống quản trị xuyên suốt từ Tổng công ty xuống chi nhánh là công việc quan trọng trong năm 2018, đồng thời đề ra những quy trình, quy định chung để hoạt động.

IMG_7059.jpg

Ban lãnh đạo phải Điều hành bộ máy quản trị một cách khoa học, phát huy tính năng động sáng tạo từ chi nhánh. Triển khai thực hiện tại các khối, các chi nhánh. Vì Công ty phát triển không giới hạn nên lãnh đạo cũng phải phát triển không giới hạn. Chủ tịch THACO Trần Bá Dương cũng yêu cầu tất cả phải rèn luyện thái độ, đạo đức và chuyên môn để trở thành lãnh đạo. Đối với CB.CNV, mỗi người phải tự nỗ lực để nâng cao kỹ năng, tham gia các khoá đào tạo của công ty để tiếp tục cùng nhau phát triển.