08.29.2018 HN NNL 1.jpg

Hội nghị có sự tham dự của ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO, ông Nguyễn Hùng Minh – Phó CT TT HĐQT, ông Phạm Văn Tài – Tổng Giám đốc THACO, lãnh đạo công ty PC, CV, các phòng ban nghiệp vụ quản trị thuộc VPTQ, lãnh đạo, quản lý, cán bộ tiềm năng, chuyên viên nhân sự các công ty, đơn vị thuộc KPH các phòng ban VP Chu Lai, lãnh đạo Công ty ĐQM.

hoi nghi nhan su (3).jpg

Hội nghị đã nghe báo cáo Chiến lược nhân sự của THACO, Chiến lược phát triển nguồn nhân lực và kế hoạch công tác nhân sự 4 tháng cuối năm 2018 của các Khối ngành nghề. 

hoi nghi nhan su (4).jpg

hoi nghi nhan su (1).jpg

08.29.2018 HN NNL 4.jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương đã chỉ rõ nhân sự chính là chủ thể chính, là yếu tố quan trọng nhất cho quá trình phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào. Để làm việc hiệu quả, trước hết phải có thái độ làm việc tích cực, loại bỏ cái tôi cá nhân, có ý chí nghị lực vượt khó, dám thay đổi để phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty và xu thế thời đại. Nhân sự phải làm việc bằng đam mê và tinh thần trách nhiệm, đồng thời phải có ứng xử chuẩn mực để xây dựng văn hóa công ty. Mục tiêu quan trọng của công tác nhân sự chính là năng suất, hiệu quả công việc và sự phát triển của mỗi cá nhân, đồng thời hình thành được một tầng văn hóa để làm việc chung, cùng nhau phát triển, cùng nhau thực hiện chiến lược dài hạn sau này.

08.29.2018 HN NNL2.jpg

hoi nghi nhan su (2).jpg