Từ ngày 12-13/9, THACO tổ chức khóa đào tạo chuyên đề “Chiến lược - Quản trị hệ thống THACO và các Tập đoàn thành viên” và “Phát triển khả năng lãnh đạo & 36 bài học kinh nghiệm của David Meier” cho hơn 300 CBNV là lãnh đạo, quản lý, nhân sự tiềm năng thuộc các Ban NVQT THACO, các TĐTV tại TP. Hồ Chí Minh và KCN THACO Chu Lai.

THACO 5 1920x1280

Khóa đào tạo do ông Phạm Văn Tài - Tổng Giám đốc THACO trực tiếp giảng dạy, gồm 2 phần. Phần 1 là chuyên đề Chiến lược - Quản trị hệ thống với các nội dung chính: khái niệm chiến lược, quản trị hệ thống; chiến lược - quản trị hệ thống THACO (tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược, cấu trúc, tính bổ trợ và tích hợp trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cấu trúc, vị trí chức danh năm 2023); cấu trúc, chức năng của các Ban NVQT THACO; chiến lược và mô hình hoạt động của các Tập đoàn thành viên.

THACO 1

Trong phần 2 với chuyên đề đào tạo “Phát triển khả năng lãnh đạo & 36 bài học kinh nghiệm của David Meier”, Tổng Giám đốc THACO đã chia sẻ các nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo; 5 cấp độ lãnh đạo theo quan điểm của John C.Maxwel; các tố chất cần có của người lãnh đạo; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sống có chủ đích, quá trình phấn đấu, học tập bền bỉ để phát triển khả năng lãnh đạo.

THACO 4 THACO 6

Khóa đào tạo giúp các học viên nắm vững mô hình quản trị của THACO, nhằm đưa ra các giải pháp xây dựng chiến lược, quản trị phù hợp tại đơn vị; đồng thời nhận thức rõ vai trò và các phẩm chất của người lãnh đạo giỏi, từ đó có định hướng để nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, góp phần hình thành đội ngũ lãnh đạo “có đạo đức, năng lực quản trị và chuyên môn, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị” (Thông điệp số 18 năm 2023 của CT. HĐQT THACO).