Dai_hoi_dang_bo_Thaco_2015_1.jpg

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp đó, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa VI gồm 7 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Hùng Minh được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Thaco nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu gồm 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội Đại biểu Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Dai_hoi_dang_bo_Thaco_2015_2.jpg

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Huỳnh Văn Tố - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai đánh giá cao những kết quả quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Thaco trong nhiệm kỳ vừa qua, và đề nghị Đảng bộ Thaco tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng bộ trong thời kỳ tới.

Dai_hoi_dang_bo_Thaco_2015_3.jpg

Thay mặt Ban Lãnh đạo Thaco, đồng chí Nguyễn Hùng Minh - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Thaco cũng đã phát biểu ghi nhận vai trò nòng cốt chính trị cùng những đóng góp của Đảng bộ Thaco, đồng chí lưu ý trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ cần nỗ lực hơn nữa để đáp ứng được những đòi hỏi của sự phát triển công ty để trở thành chỗ dựa vững chắc cho các tổ chức đoàn thể tại Thaco.

Dai_hoi_dang_bo_Thaco_2015_4.jpg

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội với sự nhất trí cao của toàn thể đại biểu, đảng viên. Theo đó, 100% thống nhất Báo cáo và phương hướng nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Lãnh đạo đảng viên nêu gương hoàn thành nhiệm vụ chính trị và tích cực hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh; 98% Đảng viên, trên 80% cán bộ công nhân lao động được học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; kết nạp 60 đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng Đảng bộ đạt “trong sạch, vững mạnh”; 90% thanh niên vào Đoàn và tuyên truyền, vận động trên 90% CB.CNV vào Công đoàn. Xây dựng Công Đoàn, đoàn thanh niên vững mạnh.

Dai_hoi_dang_bo_Thaco_2015_5.jpg