0170.jpg
Đồng chí Lê Tuấn Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ THACO nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai khóa V.
Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015- 2020, Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải khóa VI nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào: dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ V. 
 
 
9964.jpg
Đồng chí Nguyễn Hùng Minh thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc diễn văn khai mạc.
 
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí; bầu 6 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết thay mặt cho Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ V.
 
9926.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Kim Lân - thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo 
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.
 
_DSC0127.JPG
Lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai dự họp cùng Ban chấp hành Đảng bộ THACO nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên đầu tiên).
 
9899.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ đã họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ gồm 3 đồng chí; bầu bí thư và phó bí thư. Kết quả, đồng chí Nguyễn Hùng Minh tái đắc cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành cũng bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 3 đồng chí, bầu chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành nhiệm kỳ này đảm bảo đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 
 
 
0006.jpg
Đồng chí Lê Tuấn Anh -Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai 
phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai, đánh giá cao những kết quả quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy THACO trong nhiệm kỳ vừa qua; và đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
 
9828.jpg
 
Đại hội Đại biểu công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
0244.jpg
 
Lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo THACO
chụp ảnh lưu niệm với đại biểu.
 
IMG_9991.jpg
 
Đại biểu biểu quyết tại Đại hội.
 
Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với sự nhất trí của toàn thể đại biểu, đảng viên. Kết quả, 100% thống nhất báo cáo và phương hướng nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ mới. Lãnh đạo đảng viên nêu gương hoàn thành nhiệm vụ chính trị và tích cực hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh; 100% đảng viên và trên 90% cán bộ công nhân lao động được học tập, quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; kết nạp 50 đảng viên mới trong nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục vận động cán bộ nhân viên tham gia Công đoàn; xây dựng Công đoàn và Đoàn Thanh niên vững mạnh. 
 
Tháng 01/1998, chỉ 8 tháng sau khi thành lập công ty, Chi bộ Trường Hải nhận Quyết định thành lập. Từ đó, công tác xây dựng và phát triển Đảng luôn được chú trọng, từ 5 đảng viên, hiện nay số đảng viên trong Đảng bộ là 136, thể hiện tốt vai trò nòng cốt về chính trị trong công ty. Đảng bộ THACO đã xác định phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa để làm chỗ dựa vững chắc cho các tổ chức đoàn thể tại THACO cũng như đáp ứng những yêu cầu phát triển bền vững và mạnh mẽ của THACO trong thời đại công nghiệp 4.0.