5.jpg

Cuộc họp được tổ chức vào ngày 21/10/2017, tại VP.HCM, với sự tham dự của Chủ tịch HĐQT Trần Bá Dương, TGĐ Nguyễn Hùng Minh, Lãnh đạo các Khối, Chi nhánh tỉnh thành và các Ban nghiệp vụ.

hop chuyen de (2).png

Cuộc họp đã được nghe TGĐ Nguyễn Hùng Minh trình bày Chiến lược - Mô hình quản trị - Quản trị nghiệp vụ THACO; Lãnh đạo các Khối trình bày Chiến lược, chỉ tiêu và kế hoạch trọng tâm các tháng cuối năm; Các phòng ban nghiệp vụ trình bày sứ mệnh, chiến lược, kế hoạch, cấu trúc, SĐTC, quy định, quy trình tác nghiệp chung.

hop chuyen de (1).png

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Trần Bá Dương đề cập việc cần chú trọng công tác đào tạo nhân sự, kiện toàn, rà soát, đánh giá lại bộ máy nhân sự, các yêu cầu về đào tạo, đào tạo bổ sung; bên cạnh đó cần sâu sát hơn trong việc sử dụng bộ máy nghiệp vụ để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đặc thù từng Khối. Tiếp tục triển khai công việc của từng Ban, tập trung hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh. Chủ tịch cũng nhấn mạnh việc nhân sự nên mạnh dạn dấn thân, học hỏi những gì mình chưa biết nhưng cần thiết theo định hướng công ty. Cùng chia sẻ, cùng làm, để tìm ra được những biện pháp tối ưu cùng Công ty phát triển. 

hop chuyen de (3).png