hoi nghi tai bus (1).jpg

Cuộc họp đã được nghe Tổng giám đốc trình bày chiến lược và mô hình quản trị THACO; Khối phân phối xe Tải – Bus trình bày chiến lược và chỉ tiêu kinh doanh, chỉ tiêu dịch vụ phụ tùng các tháng cuối năm 2017 và năm 2018; Kế hoạch quản trị kinh doanh, quản trị dịch vụ phụ tùng xe Tải – Bus. Khối Bán lẻ ô tô cũng đã trình bày Chiến lược Khối bán lẻ ô tô – Kế hoạch trọng tâm các tháng cuối năm 2017 và năm 2018; Kế hoạch quản trị kinh doanh hệ thống showroom Tải – Bus. 

hoi nghi tai bus (2).jpg

Tại cuộc họp, Chủ tịch Trần Bá Dương nhấn mạnh định hướng trở thành tập đoàn đa ngành của THACO. THACO đã bước qua một giai đoạn mới, thay đổi quy mô và chiến lược kinh doanh, quyết tâm phát triển về công nghệ, sản xuất, tham gia nghiên cứu ra một sản phẩm chất lượng, đồng thời định hướng xuất khẩu ra nước ngoài. Chủ tịch yêu cầu tất cả phải nỗ lực hết sức để nâng cao năng lực quản trị, hiểu được công tác quản trị, hiểu được các định hướng, chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.