hinh 1.jpg
 
Mỗi em nhận được một phần quà là Giấy khen của Tổng Giám đốc THACO, biểu trưng của BCH Công đoàn cơ sở, tiền thưởng của công ty và Công đoàn. 
 
hinh 2.jpg
 
 
hinh 3.jpg
 
Tuyên dương con em CB.CNV “Học giỏi - Sống tốt” là một trong những hoạt động thường niên mang đậm nét văn hóa THACO đã được duy trì trong nhiều năm qua. Phong trào thể hiện sự quan tâm của BLĐ THACO, nhằm khuyến khích và động viên tinh thần hiếu học, phấn đấu học tập và rèn luyện của con em CB.CNV.
 
hinh 4.jpg
 
hinh 5.jpg