Thang_11.jpg

Đối với công ty cổ phần ô tô Trường Hải - Thaco, doanh số tháng 11 đạt 4.346 xe, chiếm 32.1% thị phần VAMA. Trong đó, doanh số xe thương mại đạt 2.270 xe, tăng 6% so với tháng 10, doanh số xe du lịch ổn định với 2.076 xe, (Kia đạt 1.047 xe, Mazda đạt 1.018 xe). Tống doanh số của Thaco trong 11 tháng là 37.347 xe  với 18.073 xe du lịch , 19.228 xe thương mại , tăng 50% so với cùng kỳ năm 2013 (24.920xe), chiếm 31.8% thị phần VAMA. Như vậy, Thaco vẫn tiếp tục dẫn đầu về doanh số trong tháng 11/2014 và cả 11 tháng  năm 2014.

Tong_11_thang.jpg

Với nền kinh tế đi vào ổn định những tháng cuối năm, đặc biệt là thị trường ô tô tăng trưởng tốt, Thaco sẽ gặp thuận lợi trong việc gia tăng doanh số bán hàng, và khả năng doanh số toàn thị trường năm 2014 đạt 150.00 xe theo dự báo của VAMA là rất cao.