Thang_10.jpg

Đối với công ty cổ phần ô tô Trường Hải - Thaco, doanh số tháng 10 đạt 4.201 xe, chiếm 31.5% thị phần VAMA. Trong đó, doanh số xe thương mại đạt 2.136 xe, tăng 7% so với tháng 9, doanh số xe du lịch ổn định với 2.065 xe, (Kia đạt 1.031 xe, Mazda đạt 1.015 xe).   Tống doanh số của Thaco trong 10 tháng là 32.955 xe  với  15.997 xe du lịch , 16.958 xe thương mại , tăng 50% so với cùng kỳ năm 2013 (21.998 xe), chiếm 31.8% thị phần VAMA. Với kết quả này, Thaco vẫn tiếp tục dẫn đầu về doanh số trong tháng 10/2014 và cả 10 tháng đầu năm 2014.

Tong_10_thang.jpg

Với triển vọng về tăng trưởng kinh tế tốt trong các tháng cuối năm, dự báo thị trường xe du lịch và xe thương mại sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định. Theo dự báo VAMA, doanh số toàn thị trường cả năm 2014 ước đạt 150.000 xe, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.