TOAN DAM KHCN (6).jpg

Chương trình có sự tham gia của các đại biểu đến từ Cục ứng dụng và phát triển công nghệ, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia - cơ quan quản lý nhà nước trên lĩnh vực KHCN và đại diện của nhiều doanh nghiệp tiêu biểu cùng những người làm công tác khoa học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Buổi tọa đàm xoay quanh các nội dung: Kết quả và định hướng của tỉnh Quảng Nam trong hoạt động KHCN hướng đến doanh nghiệp; Những quy định trong đầu tư, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp; Hoạt động của quỹ đổi mới công nghệ quốc gia; Tình hình nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới công nghệ trong nước và trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên v.v...

TOAN DAM KHCN (4).jpg

Tham gia buổi tọa đàm, ông Phạm Văn Tài đã chia sẻ về những thách thức cũng như yêu cầu đổi mới, đẩy mạnh đầu tư cho KHCN nói chung, KHCN trong ngành công nghiệp ô tô thời kỳ hội nhập nói riêng;  kinh nghiệm và hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KHCN tại Công ty CP Ô tô Trường Hải với tinh thần xem công nghệ là thước đo cho sự phát triển, là vấn đề sống còn của doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn hội nhập.