Dong-Nai.jpg

Tại buổi Tọa đàm, các Ban Đảng của Đảng Ủy Khối, các cơ sở Đảng trực thuộc đã trình bày tham luận liên quan đến những vấn đề thuận lợi, khó khăn và các giải pháp trong việc phối hợp giữa Ban Giám đốc các Công ty với tổ chức Đảng, Đoàn thể tại đơn vị nhằm thực hiện tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống cho CB.CNV.

Tham dự buổi Tọa đàm, đại diện THACO, ông Nguyễn Văn Kim Lân – Phó Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn THACO đã trình bày tham luận “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng và Đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân”. Bài tham luận thể hiện rõ sự phối hợp, hỗ trợ, quan tâm của Ban Lãnh đạo Công ty đối với tổ chức Đảng và Đoàn thể trong suốt thời gian qua khi luôn tạo điều kiện tổ chức các chương trình, hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động. Trong những năm qua, tổ chức Đảng và Đoàn thể của Công ty luôn được Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh cũng như Tỉnh ủy Đồng Nai tuyên dương, khen tặng là tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.