Monozukuri là thuật ngữ kết hợp của hai từ: “Mono” (đồ vật) và” Tsukuri” (quy trình chế tạo). Thuật ngữ này không đơn thuần mang nghĩa “chế tạo đồ vật”, mà đó là một triết học dựa trên sự kết hợp của “tinh thần chế tạo sản phẩm dễ sử dụng có chất lượng cao” và “nỗ lực liên tục cải tiến quy trình sản xuất”.  Một trong những bí quyết thành công của sản phẩm Nhật Bản.

picture.jpg

Để tiếp tục lan toả tinh thần không ngừng học tập, cải tiến trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Viện phát triển Quản trị & công nghệ mới IMT  phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức Hội thảo Monozukuri năm 2014. Tham dự hội thảo, với tư cách diễn giả có đại diện tập đoàn Thaco, Toyota, Nissan, Samco, thời báo Nikki Nhật Bản, tổ chức Omron, công ty ROHM, công ty GS Battery. Hội thảo là cơ hội đặc biệt để các Doanh nghiệp được lắng nghe, chia sẻ và học hỏi những kinh nghiệm thực tiễn liên quan tới các lĩnh vực về Quản lý sản xuất, ứng dụng công nghệ, công nghệ hóa, quản trị nguồn nhân lực, chiến lược kinh doanh..., những vấn đề gặp phải trong công tác quản lý tại công ty mình và cách thức để giải quyết các vấn đề đó.