thaibinhnn1.jpg

thaibinhnn3_copy.jpg

Năm 2017, UBND tỉnh Thái Bình đã phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nghiên cứu đầu tư 38 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong đó có dự án “Công nghiệp hóa nông nghiệp và vận hành chuỗi khép kín sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, phân phối” do liên doanh Trường Hải (THACO) và Tập đoàn Lộc Trời thực hiện với tổng mức đầu tư khoảng 7,800 tỷ đồng với các nội dung chính: Xây dựng Khu công nghiệp chuyên nông nghiệp (diện tích khoảng 310 ha); Xây dựng Cảng và hệ thống vận chuyển chuyên dụng bằng đường thủy; Xây dựng Hệ thống nông trường (cánh đồng mẫu lớn) diện tích giai đoạn 1 khoảng 340 ha.      .

Ky ket hop tac (3).jpg

Nhan chap thuan dau tu.jpg

Trong Hội nghị Chủ tịch Trần Bá Dương cũng đã tham gia ký kết hợp tác giữa tỉnh Thái Bình với Liên doanh Trường Hải - Lộc Trời và nhận quyết định đầu của UBND tỉnh Thái Bình.

Mr Duong phat bieu.jpg

Ông cho biết: “Chiến lược của THACO thể hiện trong thời gian qua là luôn nỗ lực phát triển ngành nghề chính là công nghiệp cơ khí ô tô một cách bền vững đồng thời tích cực tham gia và phát triển các ngành nghề khác theo định hướng chiến lược chung của đất nước trên tinh thần đóng góp cùng phát triển với nền kinh tế Việt Nam. Đây cũng là cách đi tất yếu của tất cả các tập đoàn tại các quốc gia trên thế giới. Với mục tiêu đầu tư khu công nghiệp chuyên nông nghiệp theo chuỗi khép kín từ sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển và phân phối các sản phẩm nông nghiệp tại Thái Bình, THACO mong muốn góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa trong nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của ngành nông nghiệp cũng như cung cấp thực phẩm sạch cho đời sống người nông dân”.