DSC_0260.jpg

Hội nghị đã tổng kết phong trào điển hình tiên tiến 5 năm, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước năm 2015, đồng thời Hội nghị cũng trao bằng khen cho các công ty, đơn vị trên địa bàn đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua điển hình tiên tiến 5 năm của huyện. Thaco vinh dự là doanh nghiệp điển hình nhận bằng khen trong hội nghị lần này.