IMG_2094.jpg

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam, đồng thời biểu dương, tôn vinh những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ của tỉnh nhà. Tại Hội nghị, ông Lê Quang Tuyến đã trình bày Tham luận “Thaco và công tác nghiên cứu Khoa học và Phát triển Công nghệ”. 

IMG_2112.jpg

Cũng trong Hội nghị, theo báo cáo của Sở KHCN, Thaco được đánh giá là doanh nghiệp điển hình, luôn đi đầu và chủ động, nỗ lực thực hiện tốt chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đóng góp tiêu biểu vào chiến lược phát triển chung của tỉnh Quảng Nam.

IMG_2140.jpg