1A.png

Hội nghị quy tụ hơn 500 đại biểu từ các cơ quan Chính phủ, các chuyên gia kinh tế, các hiệp hội, doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT THACO đã tham dự hội nghị.   

 

2A.png

3A.png

 Hội nghị đã thảo luận các nội dung về: Chiến lược hợp tác kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc trong tương lai; Lộ trình đổi mới trong thời đại kỷ nguyên số của Việt Nam; Cơ hội hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc cho dự án thành phố thông minh Tam Kỳ; Thành phố thông minh tại Hàn Quốc và cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Tại hội nghị, Chủ tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương đã trình bày tham luận “Chiến lược hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác kinh doanh thành công với doanh nghiệp của THACO”. Tham luận giới thiệu về quá trình đầu tư, phát triển và năng lực sản xuất của THACO; những kết quả đạt được trong quá trình hợp tác giữa THACO và các đối tác Hàn Quốc; định hướng và chiến lược hợp tác trong thời gian tới.  

 

4A.png

5A.png

6A.png

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, THACO đã tham dự chương trình Giao thương gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc. Chương trình nhằm mục đích tăng cường trao đổi về chính sách pháp luật đầu tư, thuế giữa các bộ/ngành và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam với doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp hai nước, trong đó có THACO gặp gỡ, trao đổi về việc hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực, dự án như thành phố thông minh, công nghệ cao, công nghệ xanh, năng lượng.