MAZDA-NHAT-BAN.jpg

Tại Hội nghị, Mazda đã giới thiệu về triết lý thương hiệu, định hướng phát triển sản phẩm và công nghệ của Mazda từ 2015 đến năm 2020; Giới thiệu về các thiết kế và những mẫu xe mới trong những năm tới. Mazda và Thaco cũng đã cùng thảo luận về các giải pháp, hỗ trợ từ Mazda để Thaco có thể xây dựng được những chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, marketing hiệu quả cho thương hiệu Mazda trong những năm sắp tới.