KIA MOTOR (2).jpg

Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong năm của Kia Motors, được tổ chức định kỳ nhằm chia sẻ tầm nhìn, định hướng của tập đoàn Kia cùng với các chiến lược, sản phẩm – marketing mới nhất mà tập đoàn đang triển khai trên toàn cầu.

KIA MOTOR (1).jpg

Chương trình năm 2017 mang nhiều ý nghĩa khi tập đoàn Kia đang chuyển hướng sang một giai đoạn khác với các chiến lược và phương phức marketing mới hơn. Trong 3 ngày diễn ra hội nghị, đại diện các nước đã tham gia giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm về marketing, đưa ra nhiều chiến lược phát triển, xu thế về công nghệ, nhu cầu tiêu dùng, sản phẩm mới và các chiến lược quảng cáo tiếp thị…