hoa.jpg

Trong năm qua, các cơ quan thông tấn trên đã hỗ trợ Thaco rất nhiều trong việc đưa tin và quảng bá thương hiệu. Do đó, việc tặng hoa sẽ giúp tăng cường mối quan hệ truyền thông giữa Thaco và các cơ quan báo chí.