uom mam tai nang dat Quang (1).jpg

Được sáng lập từ năm 2010 đến nay, Quỹ Ươm mầm tài năng đất Quảng đã vinh danh gần 100 học sinh, sinh viên tài năng trên các lĩnh vực, tiếp thêm tinh thần, động lực để các em thực hiện ước mơ của mình, tỏa sáng trên hành trình học tập và sáng tạo, cống hiến tài năng cho quê hương, đất nước. Năm nay, Ban điều hành Quỹ đã xét chọn và trao thưởng cho 25 em học sinh, sinh viên xuất sắc với trị giá mỗi suất học bổng 5 triệu đồng. Ngoài ra, có một trường hợp đặc biệt được hỗ trợ học bổng khuyến khích là em Trương Hùng Anh (ở thị xã Điện Bàn) bị khuyết tật, gia đình nghèo, đã vượt khó thi đỗ vào trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng.

uom mam tai nang dat Quang (2).jpg

THACO là nhà tài trợ chính, đồng hành cùng Quỹ Ươm mầm tài năng đất Quảng từ khi Quỹ được sáng lập đến nay.