TV 1.jpg

TV 2.jpg

TV 3.jpg

TV 4.jpg

Trong chương trình, THACO đã trao 500 triệu đồng cho Quỹ An sinh Xã hội tỉnh Trà Vinh năm 2017, nhằm hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo khó khăn trong địa bàn tỉnh. Việc ủng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa là một nghĩa cử cao đẹp nhằm giúp người dân nghèo, khó khăn có cơ hội được sống trong những căn nhà tốt hơn. Bên cạnh đó còn thể hiện tấm lòng hảo tâm và tinh thần “Trách nhiệm với xã hội” của THACO.

TV 5.jpg