HN.jpg

Đại diện Nhà tài trợ kim cương của chương trình, ông Phạm Văn Tài – Phó Tổng Giám đốc Thường trực THACO cũng đã tham dự.

IMG_8046.JPG

Hội nghị là cơ hội để các chuyên gia, nhà khoa học quốc tế và trong nước trình bày và thảo luận các vấn đề thách thức, cũng như chia sẻ các giải pháp về giao thông vận tải hữu ích cho các quốc gia trong khu vực. Với mong muốn góp phần thúc đẩy sự thay đổi trong thói quen tham gia giao thông của người dân, từ đó làm tiền đề cho những chính sách mới trong công tác quản lý giao thông của chính quyền đô thị, THACO là nhà tài trợ Kim cương của chương trình.

IMG_8034.JPG