hoi thao bao chi (2).jpg

THACO là nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình. Hội thảo là dịp để những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí 12 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc bảo vệ quyền hành nghề chính đáng của nhà báo. Trên cơ sở chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi, Hội thảo đã đề xuất những giải pháp hữu hiệu trong hoạt động tác nghiệp, để mỗi nhà báo hoàn thành tốt hơn những chức năng, nhiệm vụ cao cả của mình.

hoi thao bao chi (1).jpg