hoc bong Bac Ho (3).jpg

hoc bong Bac Ho (2).jpg

Thông qua các suất học bổng, THACO gửi gắm sự động viên và khuyến khích thế hệ măng non của tỉnh Quảng Nam phấn đấu học tập tốt, tích cực rèn luyện đạo đức, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của cha mẹ, thầy cô và toàn xã hội.

hoc bong Bac Ho (1).jpg