Dai-dien-Thaco-nhan-ky-niem-chuong-30-nambao-Phap-luat.jpg

Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao những đóng góp của Báo PLVN đối với công cuộc truyền thông về pháp luật và định hướng dư luận, đồng thời nhận định: trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, gắn liền với thời kỳ đổi mới đất nước, đội ngũ những người làm báo không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Những người làm báo luôn bám sát thực tiễn hoạt động của ngành, đời sống pháp luật của đất nước, là công cụ quan trọng của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ và Bộ Tư pháp. Cũng nhân dịp này, báo PLVN đã tổ chức Chương trình vinh danh “30 gương sáng Tư pháp” trong phạm vi toàn quốc và trao kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình. Đại diện THACO, ông Lê Hoàng Lân - PP Truyền thông đã nhận kỷ niệm chương và hoa chúc mừng từ Ban tổ chức chương trình.